0
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 +เฉลย
ตรงตามหลักศุตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.1 เล่ม 2" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เรียนรู้วิทยาศาสตร์อย่างไร สารบริสุทธิ์ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต การดำรงชีวิตของพืช พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 5 พลังงานความร้อน
บทที่ 1 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงของสสาร
- เรื่องที่ 1 แบบจำลองอนุภาคของสสาร
- เรื่องที่ 2 ความร้อนกับการเปลี่ยนแปลงอุณภูมิ
- เรื่องที่ 3 ความร้อนกับการขยายตัวหรือหดตัว
ฯลฯ

หน่วยที่ 6 กระบวนการเปลี่ยนแปลงลมฟ้าอากาศ
บทที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว
- เรื่องที่ 1 ลมฟ้าอากาศรอบตัว
- เรื่องที่ 2 อุณหภูมิอากาศ
- เรื่องที่ 3 ความกดอากาศและลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000667 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน