0
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สารละลาย ร่างกายมนุษย์ การเคลื่อนที่และแรง พร้อมเฉลย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.2 เล่ม 1" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ สารละลาย ร่างกายมนุษย์ การเคลื่อนที่และแรง พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 1 ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์
- ความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างอะตอม
- แบบจำลองอะตอมของดาลตัน
- แบบจำลองอะตอมของทอมสัน
ฯลฯ

หน่วยที่ 2 สารละลาย
- บทที่ 1 องค์ประกอบของสารละลายและปัจจัยที่มีผลต่อสภาพการละลายได้
- บทที่ 2 ความเข้มข้นของสารละลาย

หน่วยที่ 3 ร่างกายมนุษย์
- บทที่ 1 ระบบอวัยวะในร่างกายของเรา

หน่วยที่ 4 การเคลื่อนที่ของแรง
- บทที่ 1 การเคลี่อนที่
- บทที่ 2 แรงในชีวิตประจำวัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000742 (ปกอ่อน) 340 หน้า
ขนาด: 187 x 262 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน