0
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา พันธุศาสตร์ คลื่นและแสง ระบบสุริยะของเรา
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 1" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา พันธุศาสตร์ คลื่นและแสง ระบบสุริยะของเรา พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 1 วิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา
- วิทยาศาสตร์ในชีวิต
- หลักการของดาเนียล เบอร์นูลลี
- การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
ฯลฯ

หน่วยที่ 2 พันธุศาสตร์
- บทที่ 1 การถ่ายทอดลักษณะทางพุธุกรรม

หน่วยที่ 3 คลื่นและแสง
- บทที่ 1 คลื่นกล
- บทที่ 2 แสง (light)

หน่วยที่ 4 ระบบสุริยะของเรา
- บทที่ 1 ปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000834 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 645 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน