0
เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) ประกอบด้วย ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน ไฟฟ้า ระบบนิเวศและความหลากทางชีวภาพ
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมทักษะ วิทยาศาสตร์ ม.3 เล่ม 2" เล่มนี้ ตรงตามหลักสูตรใหม่ ฉบับปรับปรุงที่ใช้ในปัจจุบัน ฉบับศึกษาด้วยตนเอง (พ.ศ. 2560) โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน ไฟฟ้า ระบบนิเวศและความหลากทางชีวภาพ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยที่ 5 ปฏิกิริยาเคมีและวัสดุในชีวิตประจำวัน
- บทที่ 1 ปฏิกิริยาเคมี
- บทที่ 2 วัสดุในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 6 ไฟฟ้า
- บทที่ 1 วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
- บทที่ 2 ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

หน่วยที่ 7 ระบบนิเวศและความหลากทางชีวภาพ
- บทที่ 1 ระบบนิเวศ
- บทที่ 2 ความหลากหลายทางชีวภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000827 (ปกอ่อน) 345 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 13 มม.
น้ำหนัก: 740 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน