0
เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.4
คู่มือการเรียนวิชาภาษาไทย ม.4 หลักภาษาไทยและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และวรรณคดีวิจักษ์ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เสริมปรีชาญาณวิชาภาษาไทย ม.4" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือประกอบ การเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีเนื้อหาเรียงลำดับตามหนังสือหลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร และวรรณคดีวิจักษ์ ของกรมวิชาการ ประกอบด้วย สรุปสาระสำคัญ เรื่องย่อ ศัพท์ ความรู้เพิ่มเติม แบบฝึกหัด และตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งเฉลย สำหรับเตรียมตัวสอบ ทำเกรด และเข้ามหาวิทยาลัย

สารบัญ

หลักภาษาและการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร
- ตอนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับหลักภาษา
- ตอนที่ 2 การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร

วรรณคดีวิจักษ์
- ตอนที่ 3 วรรณคดีวิจักษ์
- ตอนที่ 4 เฉลยแบบฝึกหัดภาษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เฉลยแบบฝึกหัดวรรณคดีวิจักษ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164975491 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จงชัย เจนหัตถการกิจ
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน