0
เสรีนิยมยืนขึ้น
ในมิติประวัติศาสตร์การเมือง "เสรีนิยม" คือแนวคิดที่นำมาซึ่งความเป็นสมัยใหม่และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ผู้เขียน ปราบดา หยุ่น
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ทุกวันนี้ คำว่า "เสรีนิยม" อาจมีความหมายต่างกันไปในสังคมและวัฒนธรรมหลากหลาย แต่ในมิติประวัติศาสตร์การเมือง "เสรีนิยม" คือแนวคิดที่นำมาซึ่งความเป็นสมัยใหม่และการปกครองระบอบประชาธิปไตย

    แม้จะมีจุดอ่อนมากมาย ผู้คนในสังคมที่ยังตกอยู่ภายใต้ระบอบอำนาจนิยมหรือเผด็จการ ต่างก็เรียกร้องสิทธิและเสรีภาพแบบที่แนวคิดเสรีนิยมได้นำเสนอไว้ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 การปะทะระหว่างแนวคิด "จารีตนิยม" กับ "เสรีนิยม" ยังคงดำเนินไปในแทบทุกประเทศ และดูเหมือนว่าต้นศตวรรษที่ 21 จะเป็นยุคสมัยที่การปะทะนั้นมีความรุนแรงและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ

    "เสรีนิยมยืนขึ้น" ชวนพิจารณาความเป็นมาของแนวคิดเสรีนิยม ความแตกต่างระหว่างเสรีนิยมในประเทศที่เป็น "สมัยใหม่" กับประเทศที่ยังอยู่ในเงาของจารีตนิยม "ก่อนสมัยใหม่" และชวนทบทวนถึงพื้นที่ของผู้มีแนวคิดเป็นเสรีนิยมในสังคมจารีต ที่มักกล่าวหาว่าเสรีนิยมเป็นภัยต่อความมั่นคง บนความเชื่อที่ว่าการพัฒนาสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและความเป็นประชาธิปไตย ต้องเริ่มจากการยอมรับแนวคิดเสรีนิยมอย่างจริงใจและจริงจังให้ได้เสียก่อน

สารบัญ

บทที่ 1 เสรีนิยมหลากนิยม
บทที่ 2 เสรีนิยมในห้องทดลอง
บทที่ 3 จารีตนิยมโถมกลับ?
บทที่ 4 ที่ยืนของเสรีนิยม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167144726 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 128 x 185 x 15 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ไต้ฝุ่น, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน