0
เสาหลักทั้งสิบแห่งพระพุทธศาสนา
ข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการทางจริยธรรมทั้งสิบ ที่มีศักยภาพทางจิตวิญญาณ เนื้อหาที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐาน แต่ท่านสังฆรักษิตะได้สาธิตให้เห็นว่าไม่มีเนื้อหาใดๆ ที่เป็น "พื้นฐาน" เหลือเกินจนทึกทักเอาเองได้เลย
ผู้เขียน สังฆรักษิตะ
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นิตยโพธิสัตว์ปฏิบัติ "กุศลกรรมบถสิบ" และกระตุ้นให้ผู้อื่นปฏิบัติ เร่งเร้าและให้กำลังใจให้พวกเข้าทำดังนั้น ปักหลักและยืนยันต่อผู้อื่นในกุศลกรรมบถสิบ แม้ในความฝันท่านก็ไม่มีวันทำการก้าวร้าวต่อต้านข้อปฏิบัติสิบข้อเหล่านั้น และท่านไม่ถนอมการก้าวร้าวเช่นนั้นไว้ในใจของท่านแม้ในความฝันนิตยโพธิสัตว์ก็รักษากุศลกรรมบถสิบไว้ให้ปรากฏอยู่ในใจของท่าน

    "กุศลกรรมบถสิบ" เป็นข้อปฏิบัติซึ่งเป็นหลักการทาง "จริยธรรมทั้งสิบ" ที่มีศักยภาพทางจิตวิญญาณ เนื้อหาที่ดูเหมือนจะเป็นพื้นฐาน แต่ท่านสังฆรักษิตะได้สาธิตให้เห็นว่าไม่มีเนื้อหาใด ๆ ที่เป็น "พื้นฐาน" เหลือเกินจนทึกทักเอาเองได้เลย ในฐานะที่เป็นการสื่อสาระจากจิตที่ตรัสรู้ ข้อกำหนดหลากหลายและถ้อยคำตรัสสอนของพระพุทธเจ้า เป็นสิ่งที่สามารถหันไปพึ่งพิงได้ครั้งแล้วครั้งเล่า ความสดใหม่และใช้ประโยชน์ได้ไม่มีวันหมดสูญไป

    ในการอธิบายชุดข้อปฏิบัตินี้ ท่านสังฆรักษิตะกำลังนำเสนอข้อกำหนดสำหรับชีวิตทางธรรม เพื่อการพิจารณาของสังฆะพุทธศาสนิกชนทั้งหมด ข้อกำหนดที่ฟันฝ่าชั้นต่าง ๆ ของรายละเอียดที่มักเป็นกิจจะลักษณะและเป็นกฎเกณฑ์เคร่งครัดไร้ชีวิตชีวา ท่านสังฆรักษิตะกำลังเสนอกุญแจสู่เอกภาพ กุญแจสู่ประสบการณ์ของ "มหาสังฆะ" แก่ทุกสำนักและทุกนิกายของศาสนาพุทธ บรรดาผู้ที่ทึกทักกันว่า กุญแจเช่นนี้สามารถแก้ไขโดยการสังเวยด้วยการทำให้การอุทิศตนทางธรรม และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอ่อนแอลง อาจมีกำลังใจที่จะพบว่า เป็นสิ่งตรงกันข้ามพอดีเลย

สารบัญ

ภาค 1 : กุศลกรรมบถสิบโดยรวม
- ความสัมพันธ์ระหว่างสรณะกับข้อปฏิบัติ
- แหล่งที่มาในคัมภีร์ของกุศลธรรมบถสิบ
- กุศลธรรมบถสิบและการปฏิรูปเบ็ดเสร็จ
- กุศลกรรมบถสิบในฐานะหลักการแห่งจริยธรรม
- กุศลกรรมบถสิบในฐานะกฎแห่งการฝึกฝน
ฯลฯ

ภาค 2 : กุศลกรรมบถแต่ละข้อ
- กุศลธรรมบถข้อที่ 1 : หลักการแห่งการงดเว้นจากการฆ่าสิ่งมีชีวิต หรือเมตตา
- กุศลกรรมบถข้อที่ 2 : หลักการแห่งการงดเว้นจากการเอาของที่ไม่ได้ให้ หรือทาน
- กุศลกรรมบถข้อที่ 3 : หลักการแห่งการงดเว้นจากการประพฤติผิดในกาม หรือความสันโดษ
- กุศลกรรมบถข้อที่ 4 : หลักการแห่งการงดเว้นจากมิจฉาวาจา หรือความสัตย์ซื่อ
- กุศลกรรมบถข้อที่ 5 : หลักการแห่งการงดเว้นจากวาจาหยาบคาย หรือวาจากรุณา
ฯลฯ

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742602949 (ปกอ่อน) 126 หน้า
ขนาด: 146 x 211 x 7 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไทยธิเบต, ศูนย์
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน