0
เสียงจากคริสตจักรยุคที่ 2
โดยผู้นำคริสตชนศตวรรษที่หนึ่งถึงสาม เสียงจากผู้สืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการดูแลคริสตจักรของพระคริสต์ พวกท่านได้ชื่อว่า ปิตาจารย์ บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ ผู้มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานความเชื่อคริสตชน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เสียงจากคริสตจักรยุคที่ 2" โดยผู้นำคริสตชนศตวรรษที่หนึ่งถึงสาม เสียงจากผู้สืบทอดภารกิจอันยิ่งใหญ่ในการดูแลคริสตจักรของพระคริสต์ ท่ามกลางการต่อสู้ ความกดดัน และความขัดสน คนเหล่านี้ชนะโลก ด้วยพลังแห่งชีวิตใหม่ซึ่งมาจากเบื้องบน ด้วยไฟแห่งความศรัทธา และการรู้จักพระเจ้าอย่างลึกซึ้ง พวกท่านได้ชื่อว่า "ปิตาจารย์" บรรพบุรุษแห่งความเชื่อ ผู้มีส่วนสำคัญในการวางรากฐานความเชื่อคริสตชน "ถึงเวลาแล้วที่เราควรฟังเสียงของพวกท่าน" 

สารบัญ

1. เป็นอิสระ
2. ความเข้มแข็งใน "พระกาย"
3. ความลี้ลับของพระเจ้า
4. ศิลาที่มีชีวิตประกอบเข้าด้วยกัน
5. ท่านรู้จักทางนั้น
6. การอธิษฐานของเงินทอง
7. เลียนแบบพระคริสต์
8. อาณาจักรของเราอยู่เบื้องบน
9. ทางเลือกของเรา
10. โลกเกลียดชังเราโดยไม่มีสาเหตุ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840062291 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 123 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 175 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์คริสเตียนศึกษาและพัฒนาคริสตจักร, สถาบัน
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2004
ชื่อเรื่องต้นฉบับYou Give Me New Life by The Early Disciples
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน