0
เส้นทางความรัก : Love Journey (PDF)
เป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจเส้นทางความรักของคู่รักทั้ง 3 ประเภท กล่าวคือ คู่กรรม (Karmic Partner) เนื้อคู่ (Soulmate) และ คู่แท้ หรืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณคุณ (Twin Flame)
e-books(PDF) ?399.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เป็นหนังสือที่จะทำให้คุณเข้าใจเส้นทางความรักของคู่รักทั้ง 3 ประเภท กล่าวคือ คู่กรรม (Karmic Partner) เนื้อคู่ (Soulmate) และ คู่แท้ หรืออีกครึ่งหนึ่งของจิตวิญญาณคุณ (Twin Flame) โดยมุ่งเน้นที่การตระหนักรู้ในคุณค่าของความรักต่อตนเอง (Self-Love) เพื่อให้คุณนำไปปรับใช้กับความสัมพันธ์ (Connection/ Relationship) ที่คุณเลือกอย่างมีความสุข

สารบัญ

- บทที่ 1 ความรัก
- บทที่ 2 เส้นทางความรักกับ Karmic Partner
- บทที่ 3 เส้นทางความรักต่อตัวเอง (Self-Love)
- บทที 4 เส้นทางความรักกับ Soulmate
- บทที่ 5 เส้นทางความรักกับ Twin Flame
- บทที่ 6 พลังของความรัก และการสมดุลพลังงาน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840153845 (PDF) 110 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน