0
เส้นทางสู่เซน : The Road to Zen
การเข้าถึงความเป็นจริง ความว่าง และการเข้าใจถึงสภาวะแห่งธรรมชาติด้วยการขบคิดทางปัญญา
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "การตามรอยธรรมในวิถีเซน" จึงเกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้ว่า ในอดีตพระเถระ ผู้นำบ้านเมือง เหล่าซามูไร และชาวนา ท่านได้นำหลักการทางพระพุทธศาสนาแบบเซนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างไร รวมถึงการรวบรวมพระไตรปิฎกและเขียนคัมภีร์ธรรมขึ้นมาใหม่ ซึ่งพบว่า พระเถระของญี่ปุ่นได้วางแนวปฏิบัติในวิถีเซนอย่างมากมาย โดยเฉพาะการเข้าถึงความเป็นจริง ความว่าง และการเข้าใจถึงสภาวะแห่งธรรมชาติด้วยการขบคิดทางปัญญา โดยมีแนวปฏิบัติที่สำคัญ คือ

    1. การนั่งสมาธิ (Zazen) ที่เรียกว่า มรรควิถีแห่งเซน
    2. การขบปริศนาธรรมแบบโกอาน (Koan) มรรควิถีแห่งชันเซน (Sanzen)
    3. การถามตอบธรรมะแบบฉับพลัน (Mondo) มรรควิถีแห่งมนโดที่เป็นการสนทนาธรรมระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์

    ผู้เขียนเรียกวิธีการทั้งสามว่า "จิตสงบ ขบปัญญา พิจารณาธรรม" แนวปฏิบัติของวิถีเซนดังกล่าวได้มีบทบาทและอิทธิพลต่อสังคม ทั้งในเรื่องของความซื่อสัตย์ ความสุจริต ความรับผิดชอบ การให้ความสำคัญกับความเสมอภาค ความยุติธรรมในสังคม โดยเฉพาะความละเอียดอ่อนในการคิดและการสร้างสรรค์ จนทำให้ญี่ปุ่นเป็นต้นแบบของการออกแบบ การสร้างคิดยกกำลังสอง การพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่กับการรักษาวัฒนธรรมรวมอันดีงามบนพื้นฐานของความเป็นอยู่ที่เรียกว่า "เรียบ งาม ง่าย" 

    สังคมวัฒนธรรมแต่ละแห่งนั้น ต่างก็มีทั้งจุดดี จุดเด่น ในขณะเดียวกันก็มีมุมมืดอยู่เสมอ สังคมญี่ปุ่นก็เช่นกันมีทั้งด้านดีและด้านลบ วิถีวัฒนธรรมแบบเซนมีส่วนสำคัญในการขัดเกลาสังคม ช่วยให้ผู้คนมีความละเมียดละไม เข้าใจตนเองและสัจธรรมมากขึ้น ท่ามกลางบริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป วิถีพระพุทธศาสนาแบบเซนในญี่ปุ่นจะยังคงอยู่หรือไม่ และมีจิตวิญญาณแบบไหน หนังสือเล่มนี้จะอธิบายเรื่องราวเหล่านั้นตามที่ผู้เขียนได้รับความรู้และประสบการณ์มา ซึ่งเป็นเพียงทัศนะของผู้เขียนที่อาจจะมีถูกผิดหรือมีมุมมองที่แตกต่างไปบ้างเนื่องจากข้อจำกัดด้านภาษาและการรับรู้ของผู้เขียนเอง

สารบัญ

ดาบที่ 1 ถ้วยชาใบนั้น
ดาบที่ 2 ฟูจิชัง
ดาบที่ 3 เมื่อดอกซากุระบาน
ดาบที่ 4 มือ ไม้ จิต
ดาบที่ 5 ลิง 3 ตัว
ดาบที่ 6 รอยทางแห่งความว่าง
ดาบที่ 7 ดุลยภาพแห่งสวนเซน
ดาบที่ 8 หินก้อนนั้นที่หายไป
ดาบที่ 9 วงกลมแห่งจักรวาล
ดาบที่ 10 สายน้ำและจิตใจ
ฯลฯ

คำนิยม
เมื่อผู้เขียนเองได้อ่านต้นฉบับหนังสือเล่มนี้ทั้งจากที่พิมพ์เผยแผ่ผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กและจากต้นฉบับที่ส่งมาให้อ่าน มีบางบท บางตอน ที่เผลออ่านไปยิ้มไปในมุมมองที่ชวนคิด ชวนขำ และชวนคมของท่านผู้เขียนที่ช่างสังเกตและช่างตีความได้อย่างแหลมคม ชนิดที่ผู้เขียนเองซึ่งแม้จะเข้าออกญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นเหมือนกันด้วยกิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและการทำงานด้านสันติภาพกับหลายองค์กรในประเทศญี่ปุ่น ก็ยังคิดไปไม่ถึง มองได้ไม่ลึกและแหลมคมเท่า หรือบางเรื่องก็แทบไม่เคยมองในมุมนั้นๆ เสียด้วยซ้ำไป ต้องอาศัยผู้ที่มีสายตาแหลมคมแบบท่านเจ้าคุณพระสุธีรัตนบัณฑิตเท่านั้น จึงจะสามารถ "มองเซนเห็นญี่ปุ่น" ได้อย่างทะลุปรุโปร่ง เมื่ออ่านหนังสือเล่มนี้จบ เชื่อเหลือเกินว่า เราจะมองญี่ปุ่น วัฒนธรรมญี่ปุ่น คนญี่ปุ่น รวมทั้งวัดญี่ปุ่นด้วยสายตาที่แปลกออกไปจากเดิมอย่างแน่นอนพระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)- ผู้อำนวยการศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742038328 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 144 x 211 x 17 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นิติธรรมการพิมพ์
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน