0
เหตุแห่งกรรม ทำแล้วย่อมส่งผล พร้อมหลักธรรมปรับชะตา
สิ่งที่ทำลงไป ทั้งดี ไม่ดี ย่อมมีเหตุผลแห่งการกระทำนั้นเสมอ เมื่อได้กระทำลงไปแล้ว ผลที่จะเกิดตามมา ย่อมเป็นสิ่งที่ต้องยอมรับ ดังคำกล่าว "ทำดี...ได้ดี ทำชั่ว...ได้ชั่ว"
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เหตุแห่งกรรม ทำแล้วย่อมส่งผล พร้อมหลักธรรมปรับชะตา" เล่มนี้ ได้ให้คำอธิบายและทำความเข้าใจเพื่อพุทธบริษัท จะได้มีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของกรรม การหลุดพ้นจากทุกข์ หลักปฏิบัติที่ถูกต้องตามคำสอนของศาสนาพุทธ และหลักธรรมนำพาชีวิตให้หลุดพ้นจากเคราะห์กรรมอันเป็นทุกข์ ปรับชะตาที่ตกต่ำให้รุ่งเรือง

สารบัญ

- เกริ่นกล่าว
- เหตุอันเป็นที่มาแห่งกรรม
- เหตุอันเป็นที่มาแห่งเคราะห์
- เหตุแห่งกรรม นำผลสู่ปัจจุบัน
- ทำบุญ-ทำทาน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167283593 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 148 x 215 x 11 มม.
น้ำหนัก: 225 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ต้นธรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน