0
เหรียญมหัศจรรย์ (ฉบับการ์ตูน)
รวม 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดหนังสือการ์ตูนนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือการ์ตูนนิยายภาพ "เหรียญมหัศจรรย์" เล่มนี้รวมรวม 6 ผลงานที่ได้รับรางวัลโครงการประกวดการ์ตูนนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้" ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมการออมและการลงทุนให้แก่เยาวชนตั้งแต่เยาว์ พร้อมๆ กับการสร้างนักคิด นักเขียนและนักอ่านรุ่นใหม่จากผลงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

สารบัญ

- รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยม ระดับประชาชน วันที่ดอกไม้บาน
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับประชาชน เหรียญมหัศจรรย์
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับประชาชน รู้จากพ่อ รู้จักพอ
- รางวัลิยายภาพสร้างสรรค์ ระดับประชาชน เหมือนพ่อที่พอเพียง
- รางวัลนิยายภาพยอดเยี่ยมระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศก์
- รางวัลนิยายภาพดีเด่น ระดับครูผู้สอน/ศึกษานิเทศก์

ข้อมูลเพิ่มเติม

"การ์ตูน" เป็นสื่อเรียนรู้ที่สามารถเข้าถึงและเป็นที่ชื่นชอบของทุกเพศทุกวัยเพราะอ่านแล้วสนุก เข้าใจง่าย ผ่านภาพที่สวยงามและสื่อให้ผู้อ่านรับรู้ถึง อารมณ์ความรู้สึก และบรรยากาศของเรื่องที่นำเสนอ ขณะเดียวกันก็สร้างสมสุขนิสัยที่พึงปรารถนาให้ผู้อ่านโดยไม่รู้ตัว เช่น นิสัยรักการอ่าน การออม การเป็นคนดี มีวินัยเป็นต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789747669343 (ปกอ่อน) 152 หน้า
ขนาด: 145 x 209 x 9 มม.
น้ำหนัก: 210 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เดือนปีที่พิมพ์: 2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน