0
เอกภาพของด้านตรงข้าม : อาวุธล้ำทางปัญญา ภาค 1 : สรรพสิ่ง
กระบวนการรับรู้เพื่อปลดปล่อยมนุษยชาติออกจากการถูกครอบงำทางปัญญา
หนังสือ284.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เอกภาพของด้านตรงข้าม : อาวุธล้ำทางปัญญา ภาค 1 : สรรพสิ่ง" เล่มนี้ เป็นการเปิดมุมมองทางปรัชญาต่อสรรพสิ่งทั้งหลายในเอกภพ โดยร้อยรัดเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ทางวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และวิทยาศาสตร์สังคมให้เป็นเอกภาพหนึ่งเดียวกัน ผ่านกระบวนวิธีทางปรัชญาที่เรียกว่า "วิภาษวิธี" ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างด้านตรงข้ามในเอกภาพเดียวกัน ที่เกิดขึ้นในทุกบริบทของสรรพสิ่ง มนุษย์ และสังคม

    หนังสือเล่มนี้ได้พยายามไขปริศนาวิวัฒนาการของวัตถุตั้งแต่การกำเนิดจักรวาลสิ่งมีชีวิต จิตของมนุษย์ และสังคมมนุษย์ให้เห็นเป็นภาพที่ต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันอย่างกระจ่างชัด และสอดคล้องกับความเป็นจริงมากที่สุด โดยใช้แก่นความรู้ที่เป็นจริงของมนุษยชาติ ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สังคม ที่ได้พัฒนาต่อเนื่องกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มาร้อยเรียงเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายในสาระสำคัญของแต่ละบท ให้สมเหตุสมผลและสอดคล้องเชื่อมโยงกันโดยตลอด พัฒนาต่อยอดกระบวนวิธีทางความคิดของมนุษยชาติในการเข้าถึงความเป็นจริงของสิ่งต่าง ๆ ให้มีความรอบด้าน ลึกซึ้ง และเท่าทันกับยุคสมัยเท่าที่จะทำได้

สารบัญ

1. สิ่งที่มี กับ สิ่งที่ไม่มี
2. ตัวตน กับ ความสัมพันธ์
3. รูปธรรม กับ นามธรรม
4. ลักษณะเฉพาะ กับ ลักษณะทั่วไป
5. ปรากฏการณ์ กับ ธาตุแท้
6. ความบัญเอิญ กับ ความต้องการ
7. ลักษณะสัมพันธ์ กับ ลักษณะสัมบูรณ์
8. ส่วนย่อย กับ องค์รวม
9. การเชื่อมโยง กับการแยกขาด
10. การหยุดนิ่ง กับ การเคลื่อนไหว
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. เป็นหนังสือไทยเล่มเดียวในรอบ 50 ปีที่เขียนขึ้นในแนวนี้ได้อย่างละเอียดลึกซึ้งที่สุด
2. เป็นการทำให้ปรัชญาไม่ลอยสูงเหนือความเป็นจริงของวิถีชีวิตมนุษย์
3. เป็นการเปิดมุมมองทางปรัชญาใหม่ ๆ และเป็นการต่อยอดมุมมองทางปรัชญาของมนุษยชาติในอดีตให้มีความรอบด้านและละเอียดลึกซึ้งยิ่งขึ้น
4. เป็นหนังสือที่สามารถไขปริศนาเรื่อง "จิต" ของมนุษย์ได้อย่างเป็นวิทยาศาสตร์และกระจ่างแจ้งที่สุดเท่าที่เคยมีมา (ในภาค 2)
5. เป็นหนังสือที่สามารถตีแผ่ "โลกยุคใหม่" ได้อย่างถึงแก่นและทำให้ตระหนักถึงทางเลือกอันจำเป็นของสังคมมนุษยชาติในอนาคตได้อย่างชัดแจ้ง (ในภาค 3)

คำนิยม
"...นับว่าเป็นหนังสือที่มีความพยายามในการปูพื้นฐานและให้ข้อโต้แย้งอย่างละเอียดกว่าหนังสือปรัชญาแนวนี้เท่าที่เคยมีการเขียนกันมาในภาษาไทย..."รศ.วิทยากร เชียงกูล- อดิตคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
"...แต่งงานเขียนชิ้นนี้ต้องยอมรับว่า สามารถถอดประสบการณ์ของชีวิตมาร้อยเรียงเชื่อมโยงอธิบายความเรื่องราวที่ค่อนข้างลึกซึ้ง เป็นทั้งระดับทฤษฎีและปรัชญา ได้อย่างน่าตื่นเต้นและชวนอ่านอย่างต่อเนื่อง..."ดร.สุริยะใส กตะศิลา- วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164856097 (ปกอ่อน) 304 หน้า
ขนาด: 156 x 230 x 17 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน