0
เอนไซม์ในวิถีย่อยสลายสารมลพิษ : Enzymes in Pollutant Biodegradation Pathway
ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้การบำบัดสารมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสามารถกำจัดสารมลพิษได้อย่างสมบูรณ์
ผู้เขียน อลิสา วังใน
หนังสือ427.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ในปัจจุบันมีการประยุกต์ใช้การบำบัดสารมลพิษที่ตกค้างในสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการทางชีวภาพมากขึ้น เนื่องจากเป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งสามารถกำจัดสารมลพิษได้อย่างสมบูรณ์และยั่งยืน หลักการของการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพนี้อาศัยปฏิกิริยาต่าง ๆ ในวิถีแทบอลิซึมของจุลินทรีย์โดยมีเอนไซม์เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาชีวภาพในการย่อยสลายสารมลพิษและ หรือเปลี่ยนรูปสารมลพิษเหล่านั้นให้เป็นสารผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นพิษน้อยลงหรือหมดไป ดังนั้น ประสิทธิภาพและชนิดของเอนไซม์ที่เร่งปฏิกิริยาการย่อยสลายสารมลพิษดังกล่าวจึงจัดเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพโดยรวมของกระบวนการบำบัดสารมลพิษทางชีวภาพนี้

สารบัญ

บทนำ หลักการและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดสารมลพิษด้วยวิธีทางชีวภาพ
บทที่ 1 เอนไซม์ออกซิโดรีดักเทส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 2 เอนไซม์ทรานสเฟอเรส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 3 เอนไซม์ไฮดรอเลส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 4 เอนไซม์ไลเอส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 5 เอนไซม์ไอโซเมอเรส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 6 เอนไซม์ไลเกส : บทบาทต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์
บทที่ 7 วิถีและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอลิฟาติกไฮดรอคาร์บอน
บทที่ 8 วิถีและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายแอโรแมติกไฮดรอคาร์บอน
บทที่ 9 วิถีและเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับการย่อยสลายฮาโลจิเนตไฮดรอคาร์บอน
บทที่ 10 บทสรุป : บทบาทของเอนไซม์ต่อการบำบัดสารมลพิษอินทรีย์และศักยภาพการนำไปใช้

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740335740 (-ไม่ระบุ) 532 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 24 มม.
น้ำหนัก: 960 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน