0
เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย
เบื้องหลังความสำเร็จครั้งนี้ สำคัญที่สุดคือ "การเตรียมพร้อม" ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการ ดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ
หนังสือ151.05 บาท
e-books(PDF) ?135.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย" เล่มนี้ จะพาคุณผู้อ่านไปเจาะลึกเบื้องหลังแห่งความสำเร็จ ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ภาวะวิกฤติ Business Continity Management (BCM) อันเป็นแผนการรับมือที่ออกแบบและเตรียมพร้อมสำหรับทุกสถานการณ์ร้าย ครบถ้วน รอบด้าน ทั้งการเตรียมการ กำลังคน เทคโนโลยี และที่สำคัญคือ "กำลังใจ" ให้พร้อมที่จะสู้ ไม่ว่าจะต้องเจออุปสรรคใหญ่โตแค่ไหน ชาวเอสซีจีก็ยังสามารถตั้งรับได้อย่างแข็งแกร่ง! นับเป็นกรณีศึกษาที่ควรศึกษาอย่างยิ่งในการนำไปเป็นองค์ความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมกับวิกฤติอุทกภัย รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิกฤตอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วย

สารบัญ

บทนำ : วิสัยทัศน์ผู้นำ
องค์ที่หนึ่ง : ดำเนินธุรกิจได้ ในภาวะวิกฤติ
องค์ที่สอง : ถอดบทเรียนรับมือวิกฤติ
องค์ที่สาม : นวัตกรรมกู้วิกฤติ
ภาคผนวก : จากใจคนเอสซีจี

คำนิยม
เอสซีจี เป็นองค์กรธุรกิจไทยที่พยายามกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อการเตรียมพร้อมทางธุรกิจอยู่เสมอ ผมเชื่อว่านี่คือปัจจัยสำคัญที่ทำให้องค์กรสามารถฝ่าฟันวิกฤติการณ์ครั้งสำคัญมาได้ทุกครั้ง นับตั้งแต่วิกฤติต้มยำกุ้งในปี พ.ศ.2540 วิกฤติเศรษฐกิจโลกในปี พ.ศ. 2550 และวิกฤติอุทกภัยในปี พ.ศ. 2554ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา- ประธานกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ผมได้เห็นเอสซีจี ได้เตรียมเผชิญสถานการณ์อย่างระมัดระวังรอบคอบจัดทีมงานศึกษา ประมวลข้อมูลและบรรยายสรุปให้กรรมการและผู้บริหารได้รับทราบโดยละเอียดและต่อเนื่อง ตลอดจนมีการวางแผนให้เอสซีจีสามารถดำเนินธุรกิจ ได้อย่างต่อเนื่องท่ามกลางวิกฤติอุทกภัยและยังดูแลช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ ตลอดจนผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง น่าชื่นชม ตลอดจนวางระบบแก้ไข ปรับปรุงและฟื้นฟูภายหลังอุทกภัยด้วย
วิสัยทัศน์ของเอสซีจี ที่มุ่งพัฒนา "องค์กร" และ "สังคม" ให้เติบโตไปพร้อมกันตามแนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน ดังนั้นเมื่อได้นำประสบการณ์มาถ่ายทอดเป็นหนังสือ "เอสซีจี โมเดล : ถอดบทเรียนกลยุทธ์ฝ่าวิกฤตมหาอุทกภัย" จึงเป็นกรณีศึกษาที่ทั้งภาคธุรกิจและภาคส่วนอื่นๆ จะได้นำไปเป็นองค์ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมรับกับวิกฤติอุทกภัย รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิกฤติอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยดร.เสนาะ อูนากุล- ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167008387 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 148 x 209 x 11 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน