0
เอาลูกรักคืนมา
สร้างสรรค์คุณภาพของเด็กท่ามกลางสังคมที่สับสน
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ลูกคือตัวร่วมของครอบครัว ความรักที่พ่อแม่มีต่อลูกและที่ลูกมีต่อพ่อแม่ เป็นพลังผูกพันทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และควรได้รับการนำไปใช้เพื่อสร้างสรรค์สังคม การทำความเข้าใจด้วยตนเองในการเลี้ยงดูลูก จึงเป็นหน้าที่และจริยธรรมขั้นพื้นฐานของมนุษย์ พ่อแม่ทุกคนควรจะขวนขวายหาความรู้ในการเลี้ยงดูลูกอย่างถูกต้อง

    หนังสือ "เอาลูกรักคืนมา" เล่มนี้ เป็นผลงานของ "ศาสตราจารย์เกียติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี" ปูชนียบุคคลในด้านการแพทย์ งานวิชาการ งานพัฒนาต่าง ๆ ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อสังคมอย่างมากมาย และ "คุณหมอตวงพร สุรพงษ์พิวัฒนะ" จิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่น เป็นผู้ปรับปรุงและเรียบเรียงเนื้อหา ให้มีความสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบันมากขึ้น แต่ยังคงสอดคล้องกับกลักวิชาการ และสามารถนำไปใช้ได้ในการเลี้ยงดูเด็กให้เหมาะสมในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1 คุณภาพของเด็กเป็นรากฐานของการสร้างสรรค์ชีวิตและสังคม
2 คุณภาพของเด็กสร้างได้
3 สร้างคุณภาพของเด็กด้วยความรักและความรู้
4 หลักปฏิบัติในการสร้างคุณภาพของเด็ก
5 คุณค่าของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

ข้อมูลเพิ่มเติม

- หนังสือที่เคยตีพิมพ์มาแล้วหลายครั้งและยังได้รับการสอบถามจาก พ่อ แม่ อย่างต่อเนื่อง ทางสำนักพิมพ์ฯ จึงได้ปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสังคมไทยในปัจจุบัน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165071116 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์หมอชาวบ้าน, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน