0
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 เล่ม 1 ดินแดนใต้ลม
นำเสนอรายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ วัตถุ ชีวิต และสังคม รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลทำให้เกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการค้า ฯลฯ
หนังสือ470.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคการค้า ค.ศ.1450-1680 ทั้งสองเล่มเป็นการนำเสนอว่า "ยุคการค้า" มีความหมายและความสำคัญอย่างไรต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือได้ว่าเป็นงานที่มีความสมบูรณ์ในตัวเอง โดยเล่มที่ 1 ดินแดนใต้ลม เป็นการนำเสนอที่เรียกว่า "ประวัติศาสตร์ในภาพรวม" ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาสองศตวรรษก่อนการขยายตัวของชนชาติตะวันตก มุ่งนำเสนอรายละเอียดโครงสร้างทางกายภาพ วัตถุ ชีวิต และสังคม รวมถึงข้อจำกัดที่มีผลทำให้เกิดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภูมิภาคที่เต็มไปด้วยความหลากหลายจนกระทั่งเข้าสู่ยุคเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางการค้าใน ค.ศ.1400

สารบัญ

1. ความนำ : ดินแดนใต้ลม
2. ความสุกทางกาย
3. วัฒนธรรมทางวัตถุ
4. การจัดระเบียบสังคม
5. งานเฉลิมฉลองและการบันเทิง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162151743 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 19 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ซิลค์เวอร์ม, หจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน