0
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (พศ.2550-2558)
เป็นงานเขียนที่เขียนต่อเนื่องจากหนังสือเรื่อง เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : หนึ่งทศวรรษก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (2007-2015)" เล่มนี้ เป็นงานเขียนที่เขียนต่อจากหนังสือเรื่อง "เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : การเมือง เศรษฐกิจ และการต่างประเทศ (1997 -2007)" โดยหัวหน้าโครงการเป็นผู้บุกเบิกงานจัดตั้งกลุ่มศึกษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมกันเขียนหนังสือดังกล่าวขึ้นมา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและการศึกษาค้นคว้าวิจัย โดยคณะผู้เขียนได้ร่วมกันทำการศึกษาค้นคว้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในทุก ๆ เรื่องมากว่า 25 ปี งานเขียนในปัจจุบันได้ดัดแปลงมาเป็นหนังสือจากการทำวิจัย เรื่อง เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ของวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและการวิจัยต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของอินโดนีเซีย ค.ศ. 2007-2015 วิทยา สุจริตธนารักษ์
บทที่ 2 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของฟิลิปินส์ ค.ศ. 2007-2015 สีดา สอนศรี
บทที่ 3 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของไทย ค.ศ. 2007-2015 สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
บทที่ 4 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของมาเลเซีย ค.ศ 2007-2015 ชปา จิตต์ประทุม
บทที่ 5 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของสิงคโปร์ ค.ศ. 2007-2015 โคริน เฟื่องเกษม
บทที่ 6 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของเวียดนาม ค.ศ. 2007-2015 ธัญญาทิพย์ ศรีพนา
บทที่ 7 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของกัมพูชา ค.ศ. 2007-2015 วัชรินทร์ ยงศิริ
บทที่ 8 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของลาว ค.ศ. 2007-2015 Panyasak Sengonkeo
บทที่ 9 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของพม่า ค.ศ. 2007-2015 ณัฐพล ตันตระกูลทรัพย์
บทที่ 10 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของบรูไน ค.ศ. 2007-2015 ปิยธิดา โคกโพธิ์
บทที่ 11 การเมือง เศรษฐกิจและการต่างประเทศของติมอร์เลสเต ค.ศ. 2007-2015 วีระพงษ์ ปัญญาธนคุณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164067042 (ปกอ่อน) 560 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 33 มม.
น้ำหนัก: 1110 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, โรงพิมพ์แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน