0
เอ๊ะ! ไม่ได้ ไม่เดี๋ยว ต้องตั้งใจ
นิทานคำกลอนส่งเสริมคุณธรรมด้านความขยันสำหรับเด็กยุค 4.0
หนังสือ122.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับนิทานคำกลอนส่งเสริมคุณธรรมด้านความขยัน เรื่อง "เอ๊ะ! ไม่ได้ ไม่เดี๋ยว ต้องตั้งใจ" นำเสนอเรื่องราวสุดหรรษา เมื่อ "ข้าวตัง" ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ไปส่งขนม แต่ระหว่างนั้นเขาได้พบเรื่องราวสนุก ๆ มากมาย ซึ่งนำเสนอผ่านคำกลอนไพเราะพร้อมภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ สีสันสดใส โดยสอดแทรกคุณธรรมด้านความขยันหมั่นเพียรสำหรับ เด็กยุค 4.0 ช่วยเสริมสร้างพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ (EQ), ความฉลาดทางสติปัญญา (IQ), ความฉลาดทางสังคม (SQ), ความฉลาดทางศีลธรรม จริยธรรม (MQ) และการอ่านหนังสือนิทานวันละนิดช่วยพัฒนากระบวนการทางความคิดของสมองส่วนหน้า หรือ EF อีกด้วย พิเศษ! ในท้ายเล่มมีคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่ในการปลูกฝังคุณธรรมด้านต่าง ๆ ให้แก่ลูกน้อย เหมาะสำหรับเด็กวัย 3 ขวบขึ้นไป

คำนิยม
หนังสือภาพสำหรับเด็กชุดนี้มีชื่อว่า "ธรรมดีที่พ่อสอน" สร้างสรรค์โดย "นางสาวณัฐรดา กิตติคุณเดชา" ซึ่งเป็นทั้งผู้เขียนเรื่องและวาดภาพประกอบ หนังสือชุดนี้มีแนวคิดรวบยอดหลากหลาย 10 หัวข้อ ได้แก่ การมีวินัย ความซื่อสัตย์ ความประหยัด ความขยัน ความอ่อนน้อมถ่อมตน ความมีน้ำใจไม่เห็นแก่ตัว ความกตัญญู ความรักผิดชอบ ความอดทน และจิตอาสา อันจักนับได้ว่าแนวความคิดรวบยอดของหนังสือที่ใช้ปลูกฝังในเด็กชุดนี้มีคุณค่ามาก พร้อมที่จะก่อเกิดคุณภาพและประโยชน์ต่อเด็กโดยตรงในการดำเนินชีวิต จึงขอเชิญชวนและแนะนำผู้ปกครอง คุณครู พี่เลี้ยงเด็ก นำหนังสือชุดนี้ให้เด็กได้อ่าน หรืออ่านให้เด็กฟังรองศาสตราจารย์เกริก ยุ้นพันธ์- สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162534980 (ปกอ่อน) 24 หน้า
ขนาด: 243 x 243 x 2 มม.
น้ำหนัก: 130 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์I.S. Practical
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน