0
แกะรอยทักษิโณมิคส์กับความจำเป็นของทางเลือกที่สาม
หนังสือ114.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมบทความทางเศรษฐศาสตร์ที่หลากหลายเกี่ยวกับนโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลในยุคของท่านนายกรัฐมนตรี ดร.ทักษิณ ชินวัตร ในแง่ต่าง ๆ ทั้งการก่อตัวของระบอบทักษิณ   ระบบเศรษฐกิจก่อนทักษิโณมิคส์   พลวัตรของทุนนิยมไทยก่อนทักษิโณมิคส์ เศรษฐกิจฟองสบู่ที่คิดว่าจะควบคุมได้ และอีกหลายเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวิพากษ์ต่าง ๆ ของนักวิชาการที่มีต่อนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลชุดนี้ที่จะทำให้คุณรู้จักและเข้าใจถึงนโยบายการทำงานของรัฐบาลชุดได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

สารบัญ

1. การก่อตัวของระบอบทักษิณ
2. ระบบเศรษฐกิจก่อนทักษิโณมิคส์
3. พลวัตของทุนนิยมไทยก่อนทักษิโณมิคส์
4. เศรษฐกิจฟองสบู่ที่คิดว่าจะควบคุมได้
5. กลยุทธ์ของทักษิโณมิคส์
6. ผู้นำอย่างทักษิณ จากมุมมองของเอ็นเนียแกรม
7. ระดับจิต ของทักษิโณมิคส์
8. “อำนาจ” ในทักษิโณมิคส์
9. “ประชานิยม” ในทักษิโณมิคส์
10. เหล่าผู้วิพากษ์ทักษิโณมิคส์
ฯลฯ

ข้อมูลเพิ่มเติม

ประวัติ

ดร.สุวินัย ภรณวลัย
- เกิดที่กรุงเทพฯ

การศึกษา
- พ.ศ.2517 ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลญี่ปุ่นไปศึกษาต่อที่
ประเทศญี่ปุ่น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ที่มหาวิทยาลัยเกียวโต ตั้งแต่ปี พ.ศ.2517-2527
- 19 มีนาคม 2535 ได้รับปริญญาเอก แบบ “รอมบุนฮาคาเซะ”
จากมหาวิทยาลัยโฮเซ ประเทศญี่ปุ่น อันเป็นปริญญาเอกระดับสูงสุด
และได้รับยากที่สุดในวงวิชาการของญี่ปุ่นจากงานเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่น
เรื่อง “ทุนนิยมไทยกับบรรษัทข้ามชาติญี่ปุ่น”

ผลงาน
- งานวิชาการออกมาเป็นภาษาญี่ปุ่นเรื่อง “อนาคตของการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยกับบทบาทของบริษัทญี่ปุ่น”
“อนาคตของการพัฒนาเศรษฐกิจไทยกับบทบาทของบริษัทญี่ปุ่น”
ได้รับรางวัลที่ 1 ในการประกวดบทความของสมาคมส่งเสริม
ความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นประจำปี ค.ศ.1988

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974953526X (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 8 มม.
น้ำหนัก: 185 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์openbooks, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 08/2004
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน