0
แก่นพุทธศาสตร์ (ปกแข็ง)
หนังสือที่สรุปใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่องค์การยูเนสโกยกย่อง...
หนังสือ175.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่สรุปใจความทั้งหมดของพระพุทธศาสนาที่องค์การยูเนสโกยกย่อง หนังสือเล่มนี้เป็นธรรมะส่วนลึกในพระพุทธศาสนาย่อมยากบ้างเป็นธรรมดา ผู้อ่านจึงต้องอ่านด้วยความตั้งใจ อ่านช้า ๆ คิดตามไปด้วยอย่าทิ้งเสียเมื่ออ่านบทแรกไม่เข้าใจ จงพยายามอ่านแล้วอ่านอีก อ่านด้วยจิตใจที่เยือกเย็น-สงบจนเข้าใจชัด ท่านจะได้รับประโยชน์ตามควรอย่างคุ้มค่า สมกับที่ท่านได้พบพระพุทธศาสนา อย่างน้อย ๆ ท่านก็รู้เองว่า "แก่นแท้ของพระพุทธศาสนา" นั้นอยู่ตรงนี้เอง

สารบัญ

- ใจความทั้งหมดของ พุทธศาสนา
- ความว่าง
- วิธีปฏิบัติเพื่อเป็นอยู่ด้วย ความว่าง
- ประวัติท่านอาจารย์พุทธทาสภิกขุ
- ประวัติศิลปิน พิชัย นิรันต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786161839789 (ปกแข็ง) 146 หน้า
ขนาด: 152 x 218 x 14 มม.
น้ำหนัก: 330 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์อมรินทร์ธรรมะ, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน