0
แก้กรรมตามคำพระพุทธเจ้าสอน
กรรม ย่อมเนื่องด้วยกรรม พระพุทธองค์ชี้ชัดถึงวิธีแก้กรรมของมนุษย์ ใครบอกว่ากรรมแก้ไม่ได้ คนนั้นไม่ใช่ชาวพุทธ
ผู้เขียน ราช รามัญ
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "กรรม" เป็นเพียงแค่นิยามหนึ่งในหลาย ๆ นิยามที่ปรากฎในพระอภิธรรมคำภีร์ ในพระพุทธศาสนาสายเถรวาทเชื่อเรื่องกรรมอย่างมาก กรรมแก้ได้จริงแต่ทว่าการแก้กรรมนั้นจะต้องเป็นแนวทางและวิธีของพระพุทธเจ้าเท่านั้น ส่วนวิธีการอย่างอื่นของเจ้าสำนักอื่น ๆ ล้วนแต่เป็นของปลอมที่ดัดจริตแสร้างสร้างขึ้นจากอุปาทานขึ้นเท่านั้น หนังสือ "แก้กรรมตามคำพระพุทธเจ้าสอน" เล่มนี้ เป็นการแก้กรรมที่ได้ผลจริง ปลดกรรมได้ทันที แนวทางเป็นอย่างไร และต้องทำแบบไหน หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ!

สารบัญ

- กรรมที่พระพุทธเจ้าสอน
- มนุษย์มากำเนิดเพราะวิบากกรรม
- บุญบารมี 10 ทัศ
- กรรมที่พระตถาคตแก้ให้
- พระพุทธเจ้าแก้กรรมให้นางปฏาจารา
- พระตถาคตแก้กรรมให้ กีสาโคตมี
- พระตถาคตแก้กรรมให้นางอุตราและนางสิริมา
- การแก้กรรมของเจ้าหญิงโรหิณี
- การแก้กรรมของนางกุลฑลเกสี
- ท้ายเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163448439 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 141 x 206 x 10 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: 2 สี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ปราชญ์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน