0
แคลคูลัส 2 ฉบับเสริมประสบการณ์
สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สายวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง
หนังสือ282.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาพร้อมแบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาแคลคูลัส สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 เมทริกซ์และดีเทอร์มิแนนต์
บทที่ 2 การประยุกต์ทฤษฎีของโรลล์
บทที่ 3 ระบบพิกัดเชิงขั้ว
บทที่ 4 ระบบจำนวนและแนวคิดเบื้องต้นเรื่องอนุกรม
บทที่ 5 อนุพันธ์ของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์
บทที่ 6 ปริพันธ์ตามเส้น
บทที่ 7 ฟังก์ชันค่าจริงของสองตัวแปร
บทที่ 8 สมการเชิงอนุพันธ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741084654 (ปกอ่อน) 580 หน้า
ขนาด: 186 x 262 x 25 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน