0
แคลคูลัส 2 สำหรับวิศวกร
หนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี และผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือ323.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แคลคูลัส 2 สาหรับวิศวกร" เล่มนี้ เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์ และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันอาชีวศึกษาทั่วประเทศ โดยมีเนื้อหาทั้งหมด 5 บท อาทิ ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ   แคลคูลัสของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย และอินทิกรัลหลายชั้น เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี และผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบพิกัดเชิงขั้วและสมการอิงตัวแปรเสริม
บทที่ 2 เส้น ระนาบ และพื้นผิวในสามมิติ
บทที่ 3 อินทิกรัลหลายชั้น
บทที่ 4 แคลคูลัสของฟังก์ชันคำาเวกเตอร์
บทที่ 5 ฟังก์ชันหลายตัวแปรและอนุพันธ์ย่อย

ข้อมูลเพิ่มเติม

- The Best
- สแกน QR Cord ตัวอย่างเฉลย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162139321 (ปกอ่อน) 584 หน้า
ขนาด: 186 x 255 x 26 มม.
น้ำหนัก: 995 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 5/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน