0
แคลคูลัส 2
หนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน อนุกรมกำลังของจำนวนจริง ฯลฯ
หนังสือ275.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แคลคูลัส 2" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 2 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ ลำดับและอนุกรมของจำนวนจริงและจำนวนเชิงซ้อน อนุกรมกำลังของจำนวนจริง การประมาณค่าของฟังก์ชันโดยใช้สูตรของเทย์เลอร์ การประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขต พิกัดฉากในปริภูมิสามมิติ เวกเตอร์ในปริภูมิสามมิติ เส้นตรงและระนาบในปริภูมิสามมิติ และอื่นๆ อีกมากมายเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ในทุกสถาบันที่ต้องศึกษาวิชาแคลคูลัส

สารบัญ

บทที่ 1 ลำดับและอนุกรมของจำนวน
บทที่ 2 อนุกรมกำลัง
บทที่ 3 ปริภูมิสามมิติ
บทที่ 4 ระบบพิกัดเชิงขั้ว
บทที่ 5 ฟังก์ชันค่าจริงของหลายตัวแปร
บทที่ 6 อินทิกรัลของฟังก์ชันของสองตัวแปร
บทที่ 7 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333005 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 190 x 258 x 22 มม.
น้ำหนัก: 890 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน