0
ลด 15%
แคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร
หนังสือตำราที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาระดับ ปวส. และระดับปริญญาตรี และผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม
หนังสือ289.00 บาท
e-books(PDF) ?346.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ตำราแคลคูลัส 3 สำหรับวิศวกร (Calculus 3 for Engineers)" เล่มนี้ ผู้เขียนได้เขียนและเรียบเรียงขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้มีตำราที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนนักศึกษาในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (วศ.บ.) หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อส.บ.) และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อีกทั้งตำราเล่มนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอื่นๆ และสถาบันการอาชีวศึกษาทั่วประเทศ สามารถศึกษาเนื้อหาที่มีความสนใจเพื่อใช้ในการประกอบการเรียน การสอนเพิ่มเติมได้ โดยมีเนื้อหา 1. สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น 2. อินทิกรัลไม่ตรงแบบ 3. อินทิกรัลเชิงตัวเลข 4. อินทิกรัลตามเส้น 5. อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์ 6. อนุกรมอนันต์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการประกอบการเรียนการสอนของนักศึกษาและผู้ที่ต้องการใช้ประกอบการศึกษาเพิ่มเติม

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงอนุพันธ์เบื้องต้น
บทที่ 2 อินทิกรัลตามเส้น
บทที่ 3 อินทิกรัลไม่ตรงแบบ
บทที่ 4 อุปนัยเชิงคณิตศาสตร์
บทที่ 5 อินทิกรัลเชิงตัวเลข
บทที่ 6 อนุกรมอนันต์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162139154 (ปกอ่อน) 536 หน้า
ขนาด: 186 x 254 x 25 มม.
น้ำหนัก: 945 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน