0
แคลคูลัส 3 : Calculus 3
เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 3 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวคงอดริก สมการทั่วไปดีกรีสองของตัวแปรและสามตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว อนุพันธ์ของฟังชันก์ ฯลฯ
หนังสือ389.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แคลคูลัส 3" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 3 เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวควอดริก สมการทั่วไปดีกรีสองของสองตัวแปรและสามตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้น กราฟ และการหาพื้นที่ในระบบพิกัดเชิงขั้ว อนุพันธ์และค่าสุดขีดของฟังก์ชันของหลายตัวแปร การเปลี่ยนตัวแปรสำหรับอินทริกรัลสองชั้น พิกัดทรงกระบอกและพิกัดทรงกลม อินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าจริง อินทิกรัลตามเส้นของฟังก์ชันค่าเวกเตอร์ และอื่น ๆ อีกมากมาย เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ในทุกสถาบันที่ต้องศึกษาวิชาแคลคูลัส

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
บทที่ 2 ระบบพิกัดเชิงขั้ว
บทที่ 3 อนุพันธ์ของฟังชันก์ของหลายตัวแปร
บทที่ 4 อินทิกรัลของฟังชันก์ของหลายตัวแปร
บทที่ 5 อินทิกรัลตามเส้น
บทที่ 6 อินทิกรัลตามพื้นผิว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740338765 (ปกอ่อน) 656 หน้า
ขนาด: 191 x 259 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน