0
แคลคูลัส 3
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วยพื้นผิวในปริภูมิสามมิติ พื้นผิวคควอดริก สมการทั่วไปดีกรีสองของสองตัวแปรและสามตัวแปร ระบบพิกัดเชิงขั้ว อนุพันธ์และค่าสุดขีดของฟังก์ชันของหลายตัวแปร
หนังสือ370.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แคลคูลัส 3" เล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาแคลคูลัส 3 เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ ระบบพิกัดเชิงขั้ว อนุพัธ์ของฟังก์ชันของหลายตัวแปร   อินทิกรัลของหลายตัวแปร อินทิกรัลของหลายตัวแปร อินทิกรัลตามเส้น เเละอินทิกรัลตามพื้นผิว และอื่นๆ อีกมากมายเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ผู้สอน ในทุกสถาบันที่ต้องศึกษาวิชาแคลคูลัส

สารบัญ

บทที่ 1 พื้นผิวในปริภูมิสามมิติ
บทที่ 2 ระบบพิกัดเชิงขั้ว
บทที่ 3 อนุพัธ์ของฟังก์ชันของหลายตัวแปร
บทที่ 4 อินทิกรัลของหลายตัวแปร
บทที่ 5 อินทิกรัลตามเส้น
บทที่ 6 อินทิกรัลตามพื้นผิว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740333142 (ปกอ่อน) 656 หน้า
ขนาด: 190 x 259 x 27 มม.
น้ำหนัก: 1165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: 2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน