0
แคลลูลัส 1 ฉบับเสริมประสบการณ์
สรุปเนื้อหา บทนิยาม และทฤษฎีบทต่างๆ อย่างครบถ้วน เหมาะสำหรับอ่านทบทวน และเตรียมสอบ
หนังสือ277.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมสรุปย่อเนื้อหาที่สำคัญวิชาแคลคูลัส   พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท   โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ลิมิตและความต่อเนื่อง
บทที่ 2 อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
บทที่ 3 การหาปริพันธ์
บทที่ 4 การประยุกต์ของปริพันธ์
บทที่ 5 การประยุกต์ของอนุพันธ์
บทที่ 6 ฟังก์ชันอดิศัยและดิฟเฟอเรนเชียล
บทที่ 7 เทคนิคการหาปริพันธ์
บทที่ 8 ปริพันธ์ไม่ตรงแบบ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789741084562 (ปกอ่อน) 566 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 204 มม.
น้ำหนัก: 710 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์วิทยพัฒน์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2008
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน