0
แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ (PDF)
เคล็ดลับประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตอย่างใจคิด!
หนังสือ185.25 บาท
e-books(PDF) ?155.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

             "แค่คิดว่าทำได้ คุณก็ชนะ" เล่มนี้ ถ่ายทอดเคล็ดลับที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ ร่ำรวย และบรรลุทุกเป้าหมายในชีวิตอย่างใจคิด เป็น "เคล็ดลับ" ที่ทรงพลังจากแนวคิดและถ้อยคำของบุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับตำนาน ที่จะผลักดันให้คุณ "ประสบความสำเร็จ" ได้เช่นกัน

สารบัญ

- Success : ความสำเร็จ
- Vision : วิสัยทัศน์
- Planning : การวางแผน
- Creativity & Innovation : ความคิดสร้างสรรค์ & นวัตกรรม
- Learning : การเรียนรู้
- Leadership : ภาวัผู้นำ
- Teamworking : การทำงานเป็นทีม
- Quality : คุณภาพ
- Community : ประชาคม
- Marketing : การตลาด
- Excellence : สู่ความเป็นเลิศ
- Can Do : ใครๆ ก็ทำได้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9789744143907 (PDF) 190 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์บิสคิต, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน