0
แตงโม
เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาเป็นการกล่าวถึงการปลูกแตงโมตั้งแต่การเตรียมดิน จนถึงการเก็บเกี่ยวแตงโม และการทาบยอดพันธุ์แตงโมกับต้นตอน้ำเต้า

สารบัญ

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
พันธุ์แตงโม
เมล็ดพันธุ์ปลูก
การเตรียมดินและปลูก
ระยะปลูกและจำนวนหลุมต่อไร่
ฤดูกาลปลูก
หยอดเมล็ดและการถอนแยก
ปุ๋ยสำหรับแตงโม
การต่อดอก
การจัดเถา
การรองผลและกลับผล
การไว้ผล
การแก่สุกของผล
โรค
แมลงศัตรูแตงโม
การตลาด
รายได้กับการลงทุน
การขายเมล็ดแตงโม
แตงโมไม่มีเมล็ด
การทาบยอดพันธุ์แตงโมกับต้นตอน้ำเต้า

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2223340000792 (ปกอ่อน) 72 หน้า
ขนาด: 143 x 210 x 4 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ฐานเกษตรกรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน