0
แตรวง
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากตำราภาษาอังกฤษหลายเล่ม ได้อ่านและถอดความแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกแก่การอ่าน เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแตวงในต่างประเทศในตอนต้น
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แตรวง (Brass Marching Band)" เล่มนี้ เรียบเรียงจากตำราภาษาอังกฤษหลายเล่ม ได้อ่านและถอดความแล้วเรียบเรียงขึ้นใหม่เป็นภาษาไทยเพื่อสะดวกแก่การอ่าน เน้นเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของแตวงในต่างประเทศในตอนต้น แล้วจึงบรรยายเรื่องประวัติแตรวงของไทย เพื่อใช้อ่านเสริมความรู้ และอาจจะใช้เป็นตำราเสริมประสิทธิภาพในการสอนสำหรับครูดนตรี และเป็นองค์ความรู้เพิ่มเติมสำหรับนักดนตรีสากล นักดนตรีศึกษา และนักดนตรีวิทยาได้อีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 ประวัติความเป็นมาของแตรวง
บทที่ 3 การผสมวงแตรวงในต่างประเทศ
บทที่ 4 กำเนิดแตรวงในกรุงสยาม
บทที่ 5 แตรวงนักเรียนในประเทศไทย
บทที่ 6 เพลงมาร์ชกับแตรวง
บทที่ 7 เพลงพิธีการที่ใช้สำหรับแตรวง
บทที่ 8 บุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แตรวงของไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382830 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 14 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน