0
แถลงการณ์ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (ปกแข็ง)
ข้าพเจ้าพร้อมที่จะสละอำนาจ ซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่แต่ก่อนให้แก่ประชาชนทั่วๆ ไป แต่ข้าพเจ้าไม่ยอมสละให้แก่บุคคล หรือคณะใดๆ เพื่อที่จะใช้อำนาจนั้นๆ ด้วย สมบูรณาญาสิทธิ โดยไม่ฟัง เสียงอันแท้จริงของประชาชน
ผู้เขียน ศรีปัญญา
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเรื่อง "แถลงการณ์ เรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติ" เล่มนี้ เป็นเอกสารสำคัญชั้นต้นที่จะช่วยต่อยอดความเข้าใจสภาพของประเทศไทยในขณะนั้น ระหว่างการปฏิวัติการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข โดยการนำของคณะราษฎร เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๔ การเปลี่ยนแปลงอันสำคัญนี้ ถือเป็นการยกเลิกการปกครองในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ที่ใช้ปกครองประเทศมาอย่างยาวนานในอดีต เบื้องลึกเบื้องหลังการการเปลี่ยนแปลงการปกครอง รวมถึงการตัดสินใจสละราชสมบัติของรัชกาลที่ 7 มีความเป็นมาอย่างไร? หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปพบกับคำตอบอย่างละเอียด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167146959 (ปกแข็ง) 328 หน้า
ขนาด: 155 x 218 x 23 มม.
น้ำหนัก: 510 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์ศรีปัญญา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน