0
แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%
ไม่ต้องรอสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. เพราะโอกาสในการสอบครูผู้ช่วยสังกัดการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น มาถึงแล้ว พร้อมรวบข้อสอบทีออกสอบบ่อย ครบถ้วนทั้งภาค ก ข และ ค
หนังสือ270.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ภาค ก ซึ่งถือว่าเป็นบันไดขั้นที่ 1 ในการเข้าทำงานเป็นครูผู้ช่วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้ที่สอบไม่ผ่านครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ได้เข้ามาสอบในสนามนี้ แต่ถ้าหากพิจารณาตามความเป็นจริง จะพบว่าผู้สมัครสอบส่วนใหญ่ เป็นผู้ที่ทำงานแล้ว และผู้เริ่มต้นทำงาน นับเป็นจำนวนที่มีมากกว่าผู้ที่เรียบจบใหม่ ส่วนใหญ่จึงไม่ค่อยมีเวลาในการทบทวน

    หนังสือ "แนวข้อสอบครูผู้ช่วย สังกัด กสถ. ทำได้ สอบติด 100%" เล่มนี้ จึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาโดยทีมงานคุณภาพ ที่คัดเน้น ๆ รวมแนวข้อสอบที่ออกสอบบ่อยในหลาย ๆ ปีที่ผ่านมา พร้อมอัพเดตใหม่ ตามแนวหลักสูตรที่ใช้สอบในปัจจุบัน จึงทันสมัย สมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา พร้อมกับผ่านการตรวจความถูกต้อง ได้มาตรฐานแนวข้อสอบที่มีคุณภาพชัดเจน แม่นยำ เพิ่มโอกาสสอบติดได้สูงมาก

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)
1. วิชาความรู้ความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ และสรุปเหตุผล
2. วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ
3. แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
4. แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ

ส่วนที่ 2 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ข)
1. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับความประพฤติ และการปฏิบัติของวิชาชีพครู
2. ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
3. คำแนะนำเกี่ยวกับแนวข้อสอบความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

ส่วนที่ 3 แนวข้อสอบสัมภาษณ์ (ภาค ค)
1. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ คุณธรรม จริยธรรม และเจตคติ
2. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. แนวข้อสอบสัมภาษณ์ ความรู้ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ
4. แนวข้อสอบสัมภาษณ์อื่น ๆ ตามหน่วยงานผู้สอบฯ กำหนด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162369773 (ปกอ่อน) 408 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 22 มม.
น้ำหนัก: 725 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน