0
แนวข้อสอบคัดเลือก ป.6 เข้า ม.1 วิทย์จุฬาภรณ์ รอบ 2
ประกอบด้วย ประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 รร.วิทย์จุฬาภรณ์ ปีการศึกษา 2563 แนวข้อสอบคัดเลือก (รอบ 2) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ข้อสอบแบบอัตนัย วัดความรู้ความสามารถ เน้นการวิเคราะห์ และการการไขปัญหาฯ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แนวข้อสอบคัดเลือก ป.6 เข้า ม.1 วิทย์จุฬาภรณ์ รอบ 2" เล่มนี้ ประกอบด้วยประกาศรับนักเรียนชั้น ม.1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 แนวข้อสอบคัดเลือก (รอบ 2) วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ข้อสอบแบบอัตนัย วัดความรู้ความสามารถ เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหาที่สลับซับซ้อน ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มุกดาหาร เลย บุรีรัมย์) เพื่อเตรียมความพร้อมสอบปลายภาคเรียนและสอบคัดเลือกเข้า ม.1

สารบัญ

- ประกาศรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562
- แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบคัดเลือกวิชาวิทยาศาสตร์
- ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
- ข้อสอบ Pre-Test สอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582943 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน