0
แนวข้อสอบชีววิทยา เข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา-มหิดลวิทยานุสรณ์
แยกโจทย์ออกเป็นบท และการเฉลยในหนังสือเล่มนี้เขียนอธิบายอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน มีแนวข้อสอบชีววิทยาเข้าโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2559
หนังสือ280.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แนวข้อสอบชีววิทยา เข้า ม.4 เตรียมอุดมศึกษา-มหิดลวิทยานุสรณ์" เล่มนี้ แยกโจทย์ออกเป็นบทและการเฉลย ในหนังสือเขียนขึ้นอธิบายอย่างละเอียด เพื่อสร้างความเข้าใจในเนื้อหาและการประยุกต์ใช้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ปี พ.ศ.2559-2562 ที่ได้จากความทรงจำของนักเรียนที่สอบเข้าเตรียมอุดมศึกษา และมหิดลวิทยานุสรณ์ ส่วนหนึ่งและผู้เขียนก็ได้แต่โจทย์เพิ่มเติมให้ได้ 50 ข้อชุดแรก ให้เหมือนกับข้อสอบจริงเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ชุดที่สองสำหรับเข้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและมหิดลวิทยานุสรณ์

สารบัญ

- บทที่ 1 หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต และการลำเลียงสารเข้าออกจากเซลล์
- บทที่ 2 สารอาหารกับการดำรงชีวิต

การดำรงชีวิตของพืช
- บทที่ 3 โครงสร้าง หน้าที่ และการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืช
- บทที่ 4 การสืบพันธ์และการเจริญเติบโตของพืช

ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย
- บทที่ 5 ระบบย่อยอาหาร
- บทที่ 6 ระบบหมุนเวียนเลือด
- บทที่ 7 ระบบหายใจ
- บทที่ 8 ระบบขับถ่ายและรักษาสมดุลร่างกาย
- บทที่ 9 ระบบประสาทและการแสดงพฤติกรรม
- บทที่ 10 ระบบสืบพันธ์และการเจริญเติบโต
- บทที่ 11 การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม และเทคโนโลยีพันธุศาสตร์
- บทที่ 12 สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

คำนิยม
พี่เบลสเรียนคณิตศาสตร์กับอาจารย์พียง 5 เดือนเท่านั้น ทำให้มีความมั่นใจมากขึ้น ติดต้จริง ร.ร. มหิดลวิทยานุสรณ์และ ลำดับที่ 42 ของ ร.ร. เตรียมอุดมศึกษา ดีใจมากที่อาจารย์ออกหนังสือใหม่ สำหรับ ม.ปลาย และจะได้มีหนังสือที่ดีไว้เตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีนี้ภูมภัทร์ จารภัทร์ (พี่เบลส)- นักเรียน ชั้นม.6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พี่มอลต์ได้เริ่มเรียนกับ อ.รัชพล ตอน ม.3 เป็นกลุ่มย่อย อาจารย์ให้ความสนใจกับทุกคน พอขึ้น ม. 4 ก็เรียนกับอาจารย์ตลอดมา ทำให้ตอนเรียนอยู่ ม.3 ได้เกรดคณิตศาสตร์ 4.00 ปีนี้ขึ้น ม.5 ดีใจมากที่อาจารย์ออกหนังสือคณิตศาสตร์เล่มใหม่ ชั้น ม.ปลาย และสอนโจทย์คณิตศาสตร์อย่างเข้มข้น ทำให้พี่ได้คะแนนเต็มจากการสอบวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ครั้งล่าสุดด้วยศุภณัฐ ทองหว่าง (พี่มอลต์)
นักเรียน ชั้น ม.5 ห้อง Gifted Science
โรงเรียน สามเสนวิทยาลัย
พี่โอ๊ตเรียนคณิตศาสตร์กับ อ.รัชผล ตั้งแต่ ม.1 เป็นพื้นฐานที่พี่เอาไปต่อยอดแล้วสอบติดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาได้ ปีนี้ขึ้น ม.4 ดีใจมากที่อาจารย์จะออกหนังสือใหม่สำหรับ ม.ปลายเพิ่มขึ้น จะได้ใช้ในการสร้างพื้นฐานและเพิ่มทักษะคณิตศาสตร์ให้ดีเลิศต่อไปจิรัฏฐ์ ศรีสมบูรณ์ (พี่โอ๊ต)
นักเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165882989 (ปกอ่อน) 465 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 22 มม.
น้ำหนัก: 810 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ศูนย์หนังสือ
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน