0
แนวข้อสอบติวเข้ม GAT Eng
แนวข้อสอบทันสมัยครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วนได้แก่ Expressions/Conversation, Vocabulary, Reading และ Structure and Writing เฉลยละเอียดเสริมแนวคิดเพื่อสร้างความเข้าใจในการหาคำตอบ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การทำคะแนนสอบ GAT ให้ได้ในระดับสูงนั้น นับเป็นสิ่งสำคัญ เพราะแสดงให้เห็นว่าผู้สอบมีศักยภาพและพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย โดยเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบบทดสอบพัฒนาทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านนำไปใช้ฝึกฝนจนเกิดประสิทธิผลสุงสุด และสามารถสอบเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

   และเพิ่มทักษะการทำข้อสอบ GAT Eng ให้แม่นยำมากขึ้นด้วยแนวข้อสอบเสมือนจริงครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่
    1. Expressions/Conversation   
    2. Vocabulary   
    3. Reading และ
    4. Structure and Writing

สารบัญ

- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 1
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 2
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 3
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 4
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 5
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 6
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 7
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 8
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 9
- แนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 10
- เฉลยแนวข้อสอบความถนัดทั่วไป (GAT ตอนที่ 2) ชุดที่ 1 - ชุดที่ 10

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306546 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 585 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน