0
แนวข้อสอบระเบียบสารบรรณ ทั้งภาคปรนัยและอัตนัย
หนังสือ95.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานบรรณ นับได้ว่า เป็นระเบียบที่ราชการกำหนดให้ผู้เข้าสอบบรรจุเข้ารับราชการต่างๆ จึงได้จัดทำข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 โดยได้รับการเอื้อเฟื้อจาก ดร. สุรพล สุยะพรหม เป็นผู้รวบรวมและเรียบเรียงข้อสอบทั้งหมด ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก เป็นแนวข้อสอบปรนัย 350 ข้อ และ ภาค 2 เป็นแนวข้อสอบอัตนัย จำนวน 150 ข้อ รวมสองภาคจำนวน 200 ข้อ นับว่าเพียงพอที่จะตอบคำถามในการเรียนรู้ของงานสารบรรณได้

สารบัญ

- ชนิดของหนังสือ
- การรับและส่งหนังสือ
- การเก็บรักษา ยืม และ ทำลายหนังสือ
- มาตรฐานการพิมพ์ และชอง
- คำเฉลยข้อสอบปรนัย
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745039683 (ปกอ่อน) 262 หน้า
ขนาด: 187 x 257 x 8 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 08/2001
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน