0
แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
ข้อสอบที่ประเมินจากข้อมูลทางสถิติแล้วว่า เป็นข้อสอบที่จะต้องออกสอบทุกปี ซึ่งจะเป็นแนวทางให้ผู้สอบได้ศึกษาและทดลองทำก่อนสอบจริง ถ้าผู้อ่านสามารถทำได้เกินกว่า 50% ของหนังสือเล่มนี้ ท่านสอบผ่านแน่นอน!
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาสำคัญของผู้ที่สอบ ก.พ. ส่วนใหญ่ทั้ง "ผู้ที่สอบผ่าน" และ "ผู้สอบไม่ผ่าน" ก็คือการไม่สามารถ "เก็ง" หรือ "คาดคะเน-คาดเดา" ได้ว่า โจทย์ที่ออกสอบในสนามสอบนั้นมีเนื้อหาบ้าง อีกทั้งเนื้อหาส่วนใหญ่ที่ออกสอบก็มีเป็นจำนวนมาก ในแต่ละปีจึงมีผู้สอบผ่านที่ต้องใช้ความพยายามในการทบทวน และเตรียมตัวสอบอย่างมาก ในขณะที่ผู้ที่สอบไม่ผ่าน เพราะไม่รู้ว่าข้อสอบจะออกอะไร ไม่สามารถเก็งข้อสอบได้

    หนังสือ "แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ก.พ. พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย ด้วยการหาค่าสถิติภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ นำมาคำนวนและประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้ ให้ทุกท่านได้เตรียมตัว เตรียมพร้อม ทดลองทำโจทย์ รวมทั้งสร้างความคุ้นเคยกับแนวข้อสอบที่คล้าย หรือใกล้เคียงกับข้อสอบจริงที่สุด

สารบัญ

1. วิชาภาษาไทย
- 1.1 ด้านความเข้าใจภาษา
- 1.2 ด้านการใช้ภาษา

2. วิชาความสามารถทั่วไป
- 2.1 ความสามารถด้านการคิดคำนวน
- 2.2 ความสามารถด้านเหตุผล

3. วิชาภาษาอังกฤษ
- Conversation
- Reading Comprehension
- Vocabulary and Expressions
- Structure and Grammar

ข้อมูลเพิ่มเติม

- จากสถิติข้อสอบที่ออกสอบทุกปี อัปเดตทันสมัยที่สุด การันตีซีรีส์คู่มือยอดขายอันดับ 1
- นี่คือหนังสือที่ทำยอดจัดจำหน่ายได้มาก เพราะมีจุดขายคือรวมข้อสอบ ก.พ. ที่ออกบ่อยเกือบทุกรอบมาไว้ในเล่มเดียว

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491687 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน