0
แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด คณิตศาสตร์ ก.พ.
สรุปเทคนิคการทำข้อสอบความสามารถทั้วไป ก.พ. อย่างละเอียด (คณิต ก.พ.) อ่านได้ทุกระดับ ทั้ง ปวส (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) แนวข้อสอบเสมือนจริง แนวข้อสอบที่ครบทุกหมวดของการสอบ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบความสามารถทั่วไป ก.พ.อย่างละเอียด ทั้งระดับ 2 ระดับ 3 และระดับ 4 พร้อมเทคนิคการทำข้อ พร้อมเฉลยข้อสอบความสามารถทั่วไป อย่างละเอียดทุกเรื่อง ทั้งอนุกรม คณิตศาสตร์พื้นฐาน ตารางข้อมูล สดมภ์ อุปมาอุปไมย การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ การสรุปความจากภาษา และการสรุปความจากสัญลักษณ์ ครอบคลุมการสอบทุกระดับทั้ง ปวส. (ระดับ 2) ปริญญาตรี (ระดับ 3) ปริญญาโท (ระดับ 4) พร้อมแนวข้อสอบเสมือนจริง และเฉลยอย่างละเอียด อ่านเข้าใจได้ด้วยตัวเอง และสามารถนำไปใช้เป็นประสบการณ์ให้สามารถสอบผ่านได้จริง

สารบัญ

1. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (โจทย์คณิตศาสตร์)
2. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (ลำดับและอนุกรม)
3. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (การวิเคราะห์ข้อมูล)
4. แนวข้อสอบ ความสามารถทางการคิดคำนวณ (การสรุปความจากสัญลักษณ์)
5. แนวข้อสอบโดยรวมเสมือนจริง ความรู้ความสามารถทั่วไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306355 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 18 มม.
น้ำหนัก: 720 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน