0
แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน
แนวข้อสอบผ่านการวิเคราะห์จากแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี ว่ามีข้อสอบในลักษณะใด แนวใด ที่ออกบ่อย นํามาหาค่าสถิติ ภายใต้หลักความจริงและความเป็นไปได้ ประมวลออกมาเป็นแนวข้อสอบเล่มนี้
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบครูผู้ช่วยเป็นการสอบที่มีผู้เข้าสอบมากเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศนั้น ต้องมีคู่มือดี ๆ มีประสิทธิภาพและคุณภาพ จะสามารถช่วยให้สอบได้หรือสอบผ่าน หนังสือ "แนวข้อสอบออกบ่อยที่สุด ครูผู้ช่วย พิชิตข้อสอบเต็ม 100% ภายใน 3 วัน" เล่มนี้ จึงถูกจัดทำขึ้นมา ด้วยการวิเคราะห์ถึงแนวข้อสอบที่สอบจริงในสนามสอบแต่ละครั้ง แต่ละปีถือเป็นหนังสือคู่มือที่มีคุณภาพอย่างมาก อีกทั้งยังจัดทำแนวทางการเฉลยแนวข้อสอบอย่างละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาที่จะทำให้เกิดความรู้อย่างง่ายขึ้น จึงสามารถเชื่อมโยงไปสู่ความรู้ในเนื้อหาของโจทย์แต่ละข้อ ที่ต้องใช้สอบมากกว่าการเป็นเพียงแค่โจทย์ธรรมดา ๆ พร้อมอัปเดตให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ และอิงหลักสูตรปัจจุบัน

สารบัญ

ส่วนที่ 1 แนวข้อสอบ ความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ
- Conversation
- Reading Comprehension
- Structure and Grammar
- Vocabulary and Expressions

ส่วนที่ 2 ความรอบรู้
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน
- แนวข้อสอบ วัฒนธรรม และขนมธรรมเนีบมประเพณี
- แนวข้อสอบ นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวกับการศึกษา
ฯลฯ

ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- แนวข้อสอบ คุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
- แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
- แนวข้อสอบ มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน
ฯลฯ

ส่วนที่ 4 ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านตัวเลข
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านภาษาไทย
- แนวข้อสอบ ความสามารถด้านเหตุผล

ข้อมูลเพิ่มเติม

- จากสถิติข้อสอบที่ออกสอบทุกปี อัปเดตทันสมัยที่สุด การันตีซีรีส์คู่มือยอดขายอันดับ 1

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164491656 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน