0
ลด 10%
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ มั่นใจเต็ม 100
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เพื่อใช้ฝึกฝนตนเองกับแนวข้อสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนมัธยมชั้นนำที่มีอัตราการการแข่งขันสูง รวมทั้งสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
หนังสือ179.10 บาท
e-books(PDF) ?179.10 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจเรื่องไวยากรณ์ คำศัพท์ ทักษะการอ่านและจับใจความ รวมไปถึงทักษะการตอบคำถามจากรูปที่กำหนดให้ มีระดับความยาก-ง่ายให้เหมาะสมกับการสอบแข่งขัน หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    "แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ มั่นใจเต็ม" 100 เล่มนี้ ได้คัดแนวข้อสอบเข้มถึง 20 ชุด รวม 800 ข้อ ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- เฉลยภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1- ชุดที่ 20

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008927 (ปกอ่อน) 212 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 405 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน