0
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย มั่นใจเต็ม 100
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เพื่อใช้ฝึกฝนตนเองกับแนวข้อสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนมัธยมชั้นนำที่มีอัตราการการแข่งขันสูง รวมทั้งสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

 "แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย คัดแนวข้อสอบเข้มถึง 20 ชุด รวม 800 ข้อ ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ภาษาไทย ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เฉลยภาษาไทย ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161009252 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 15 มม.
น้ำหนัก: 375 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน