0
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ มั่นใจเต็ม 100
เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เพื่อใช้ฝึกฝนตนเองกับแนวข้อสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนมัธยมชั้นนำที่มีอัตราการแข่งขันสูง รวมทั้งสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การเรียนวิทยาศาสตร์ให้ได้ผลดี นักเรียนควรทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกัน หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาวิทยาศาสตร์ คัดแนวข้อสอบเข้มถึง 20 ชุด รวม 600 ข้อ ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์
- วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - วิทยาศาสตร์ ชุดที่ 20

เฉลยแนวข้สอบวิชาวิทยาศาสตร์
- เฉลยวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 1 - เฉลยวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 20

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008903 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 190 x 255 x 15 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน