0
แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา มั่นใจเต็ม 100
หมาะสำหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6 เพื่อใช้ฝึกฝนตนเองกับแนวข้อสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนมัธยมชั้นนำที่มีอัตราการการแข่งขันสูง รวมทั้งสอบเข้าห้องเรียนพิเศษ
หนังสือ189.05 บาท
e-books(PDF) ?199.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    วิชาสังคมศึกษาอาจจะเหมือนเน้นการท่องจำเป็นหลัก แต่วิชานี้เป็นการแนะนำในการใช้ชีวิต เรื่องส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยและต้องปฏิบัติในชีวิตประจำวัน ดังนั้นหากนักเรียนทำความเข้าใจในเนื้อหา จนสามารถเชื่อมโยงความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เข้าด้วยกันจะช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น หนังสือเล่มนี้จึงมุ่งเน้นให้น้อง ๆ ได้ฝึกทำแบบทดสอบที่หลากหลาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด พร้อมทั้งมีการเฉลยข้อสอบอย่างละเอียดและครอบคลุม เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ เป็นการเรียนรู้ที่สนุกสนาน

    แนวข้อสอบเข้า ม.1 วิชาสังคมศึกษา มั่นใจเต็ม 100" เล่มนี้ ได้คัดแนวข้อสอบเข้มถึง 20 ชุด รวม 600 ข้อ ช่วยให้นักเรียนฝึกฝนทำข้อสอบเพื่อเตรียมตัวได้เต็มที่ อีกทั้งแนวข้อสอบจัดรูปแบบตามการสอบจริงจึงช่วยให้นักเรียนจับเวลาเพื่อเตรียมสอบได้ทันที พร้อมเฉลยและอธิบายคำตอบให้นักเรียนอ่านทบทวนความรู้ควบคู่กันไปได้

สารบัญ

แนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- สังคมศึกษา ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

เฉลยแนวข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- เฉลยสังคมศึกษา ชุดที่ 1 - ชุดที่ 20

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008910 (ปกอ่อน) 172 หน้า
ขนาด: 191 x 254 x 13 มม.
น้ำหนัก: 340 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน