0
แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สพฐ.ภาค ก+ข
แนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ข ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด ตรงตามหลักสูตรการสอบของ กศจ.
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้รวมแนวข้อสอบครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ภาค ก+ข ทั้งรอบทั่วไปและรอบกรณีพิเศษ สรุปทุกเนื้อหาสำคัญในข้อสอบ และเก็งข้อสอบอย่างตรงจุด
เน้นสรุปเนื้อหาและเทคนิคการทำข้อสอบ ทั้งวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา (ภาษาไทย), การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม (ด้านเหตุและผล) และการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ (การคำนวน - คณิตศาสตร์) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี (กฎหมาย) โดยคัดเน้น ๆ เฉพาะเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยเท่านั้น ทั้งภาค ก และภาค ข

สารบัญ

แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ชุด 1)
ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
- แนวข้อสอบความสามารถในการคิดวิเคราะห์
- แนวข้อสอบทักษะภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบความและลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี
ฯลฯ

ภาค ข มาตราฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
- แนวข้อสอบมาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอน
- ความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษา
- เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

แนวข้อสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย (ชุด 2)
- ภาค ก ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ภาค ข มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ
- เฉลยแนวข้อสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่บังคับใช้ในปัจจุบัน
- เฉลยแนวข้อสอบทางการปฏิรูปการศึกษาที่บังคับใช้ในปัจจุบัน

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307048 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 16 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน