0
แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาคณิตศาสตร์
แนวข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียนสรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์ใน 1 เล่ม

สารบัญ

ชุดข้อสอบ
- ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
- ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
- ตอนที่ 3 การเลือกเติมคำตอบ
- ตอนที่ 4 การพิสูจน์คำตอบและให้เหตุผลประกอบ
- ตอนที่ 5 การแปลงหน่วย
ฯลฯ

เฉลยข้อสอบ
- ตอนที่ 1 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
- ตอนที่ 2 ข้อสอบปรนัยแบบ 4 ตัวเลือก
- ตอนที่ 3 การเลือกเติมคำตอบ
- ตอนที่ 4 การพิสูจน์คำตอบและให้เหตุผลประกอบ
- ตอนที่ 5 การแปลงหน่วย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307178 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 189 x 253 x 14 มม.
น้ำหนัก: 560 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน