0
แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาอังกฤษ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
หนังสือ308.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริงเพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน สรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอย่างสมบูรณ์

สารบัญ

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1 - ชุดที่ 11
- เฉลยแนวข้อสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1 - ชุดที่ 11

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307192 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 18 มม.
น้ำหนัก: 730 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน