0
แนวข้อสอบ ป.6 สอบเข้า ม.1 วิชาภาษาไทย+สังคม
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย+สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบ
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย+สังคม สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่นักเรียนต้องรู้และทำให้ได้ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง เพื่อการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ครบถ้วนทุกเนื้อหาที่ต้องสอบของทุกโรงเรียน สรุปมาเป็นโจทย์แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน มีคำบรรยายชัดเจน เข้าใจได้ทุกข้อ เป็นแนวข้อสอบที่คาดการณ์ว่าทุกโรงเรียนจะใช้ออกสอบ เพื่อความมั่นใจ 100%

สารบัญ

ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- ตอนที่ 1
- ตอนที่ 2
- ตอนที่ 3

ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- ตอนที่ 1
- ตอนที่ 2
- ตอนที่ 3

เฉลย ข้อสอบวิชาภาษาไทย
- เฉลยตอนที่ 1
- เฉลยตอนที่ 2
- เฉลยตอนที่ 3

เฉลย ข้อสอบวิชาสังคมศึกษา
- เฉลยตอนที่ 1
- เฉลยตอนที่ 2
- เฉลยตอนที่ 3

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099307208 (ปกอ่อน) 248 หน้า
ขนาด: 190 x 253 x 13 มม.
น้ำหนัก: 515 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน