0
แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1
สำหรับนักเรียนระดับประถมศศึกษา 6 เพื่อใช้ในการเตรยมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-Net และเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แนวข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 สอบเข้า ม.1" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 6 เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน เน้นความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมสอบในโครงการต่าง ๆ ของ สสวท.

สารบัญ

บทที่ 1 จำนวนนับ
บทที่ 2 การวัดความยาว
บทที่ 3 การวัดน้ำหนัก
บทที่ 4 การวัดปริมาตร
บทที่ 5 รูปเรขาคณิต
บทที่ 6 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
บทที่ 7 การบวก ลบ คูณ หาร
บทที่ 8 การบวก ลบ คณู และหารจำนวนนับ
บทที่ 9 เวลา
บทที่ 10 มุม
ฯลน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165775779 (ปกอ่อน) 189 หน้า
ขนาด: 206 x 287 x 10 มม.
น้ำหนัก: 445 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน